Training & Advies

Training en advies . . .

Nu Nederland langzaam aan weer op gang komt na de Corona periode kunnen er weer BHV scholingen gehouden worden. Scholingen welke van groot belang zijn voor de veiligheid van mensen en ook van gebouwen. Maar hoe zorg je nu als werkgever er voor dat deze BHV scholingen op de juiste wijze gegeven worden ? En aan de juiste mensen ?

Om hier een goed antwoord op te geven is een RI&E van groot belang. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie breng je alle niet alleen al het goede in beeld maar worden ook de knelpunten zichtbaar. Knelpunten welke vaak wel bekend waren bij bepaalde personen of delen van de organisatie maar niet als zodanig bij de werkgever. Samen met de arbodienst of veiligheidsdeskundige kunnen risico’s in kaart worden gebracht. Na de RI&E kan er een plan van aanpak worden gemaakt om zo stapsgewijs tot een veiliger omgeving te komen.

De taak van de BHV is om de tijd tussen het begin van een calamiteit tot aan het moment waarop de hulpdiensten arriveren zo goed mogelijk te overbruggen. BHV is namelijk niet ingewikkeld maar moet wel doeltreffend worden ingericht. BHV scholingen zijn vanuit de ARBO wet verplicht gesteld en de werkgever dient hier aan te voldoen. Om de medewerkers een veilige werkomgeving te bieden is het van groot belang dat ze regelmatig getraind worden op het gebied van levensreddend handelen en ook op het gebied van brand en ontruiming. Deze trainingen kunnen op uw eigen locatie gegeven worden maar eventueel ook op een locatie buiten het bedrijf. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt van worden van E-learning.  Als bedrijfshulpverleningsorganisatie is het goed om te inventariseren wat er op het gebied van brand, ontruiming of een ongeval kan gebeuren. Een volgende stap is beschrijven hoe een gebeurtenis zou kunnen verlopen, welke acties er nodig zijn en welke middelen ingezet moeten worden. Door een complex maar realistische situatie als uitgangspunt te nemen, kan het minimum aantal benodigde interne hulpverleners ( BHV’ers, ontruimers, EHBO’ers, beveiligingsmedewerkers en andere mensen) bepaald worden.

Om bovenstaande op een goede manier in te richten wil ik u graag van advies voorzien om daarnaast uw medewerkers de juiste op maat gesneden training te geven. Voor meer info verwijs ik u graag naar het contactformulier.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-19107478 of stel uw vraag via het contactformulier.